pastato šildymo sistemos parengties šildymo sezonui aktas

pastato šildymo sistemos parengties šildymo sezonui aktas
pastato šildymo sistemos parengties šildymo sezonui aktas statusas Aprobuotas sritis šiluma apibrėžtis Trijų šalių – 1) šilumos ir (ar) karšto vandens tiekėjo, 2) pastato savininko ar daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkų bendrijos pirmininko, namo bendrai naudojamiems objektams valdyti sudarytos jungtinės veiklos sutarties partnerių įgalioto asmens, namo bendrai naudojamų objektų administratoriaus arba atsakingo už pastato šilumos ūkį asmens ir 3) pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojo – pasirašytas dokumentas, kuriame fiksuojamas privalomų šilumos ūkio parengties darbų įvykdymas. nuoroda http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=215352&Condition2= atitikmenys: angl. act on preparation of the heating equipment of a building for a heating season rus. акт подготовки теплооборудования здания к сезону отопления šaltinis Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2003 m. birželio 30 d. įsakymas Nr. 4-258 „Dėl Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 70-3193; 2004, Nr. 115-4314; 2007, Nr. 68-2694)

Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas). 2015.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”